Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

ppoż

Budynek nasz spełnia wymagania aktualnych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w kategorii ZL II, (podobne wymagania mają między innymi szpitale dziecięce). W dniu 2017-01-30 otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej dot. spełnienia wymagań przeciwpożarowych w naszym Przedszkolu i Żłobku.

Obiekt został wyposażony w szereg urządzeń przeciwpożarowych tj.: gaśnice, system oddymiania klatki schodowej, czujki ppoż. W naszym Przedszkolu i Żłobku regularnie przeprowadzane są próby ewakuacyjne pod czujnym okiem strażaków z lokalnej Straży Pożarnej.

 

Bezpieczeństwo Higieniczne:sanepid

W trosce o zapewnienie naszym pociechom higienicznego miejsca do spędzania czasu obiekt nasz został przygotowany do spełniania najwyższych wymagań sanitarnych. Wymagania dotyczą m.in.zabawek, mebli, oraz pozostałych urządzeń, z których korzystają pociechy. W dniu 2016-12-29 otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie spełnienia wymagań higienicznych Przedszkola i Żłobka Kids Story.

 

 

Bezpieczeństwo Żywieniahaccp

W naszej stołówce gościmy codziennie kilkadziesiąt pociech, nakłada to na nas dużą odpowiedzialność za zdrowie dzieci, dlatego w naszej instytucji wdrożyliśmy HACCP. 

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka występowania tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.   

Przedszkole, w którym wdrożono i stosuje się zasady Systemu HACCP daje gwarancje, że jego personel wykonał wszystko dla bezpieczeństwa posiłku, zgodnie z  zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i potrzebami dzieci.

 

Zdrowie dzieci

Dbamy o zdrowie pociech dzięki zastosowaniu w naszym obiekcie

Oczyszczacza Powietrza

oczyszczacz

 

Czujnika jakości powietrza w przedszkolu, oraz czujnika smogu

czujnik

 

Szafy suszącej ubranka oraz buty 

szafa susząca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parownicy do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń higienicznych dla dzieci, oraz zabawek

parownica