Wprowadzenie do nauki czytania i pisania – Glottodydaktykaglotto

Podstawę wprowadzenia do nauki czytania i pisania stanowią różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia logopedyczne (oddechowe, artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, itp.), rozwijające percepcję słuchową (rozróżnianie dźwięków otoczenia, głosu poszczególnych osób, dźwięku instrumentów, itp.), percepcję wzrokową (układanie elementów w całość,  wskazywanie brakującego elementu, itp.). Kształtować będziemy także sprawność manualną, niezbędną przy późniejszym podejmowaniu prób pisania oraz sprawność dłoni i palców poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, związanie z ugniataniem, manipulowaniem elementami, wydzieraniem. Będziemy również rozwijać umiejętność powtarzania, układania i dostrzegania prostych rytmów.

glotto_1Elementem pierwszych przygód z nauką czytania będzie wprowadzenie klocków LOGO. Są to plastikowe klocki, zawierające cztery warianty liter: pisaną wielką i małą oraz drukowaną wielką i małą. Litery są w liniaturze, a na dole znajduje się zielony pasek, który stanowi dla dziecka punkt odniesienia. Klocki LOGO wprowadzamy poprzez różnego rodzaju zabawy np. budowanie wież, gotowanie zupy, budowanie zagrody dla zwierząt.

Naszym zadaniem będzie również kształtowanie umiejętności porównywania i identyfikowania liter. Poprzez zabawy będziemy poznawać ich kształt i uczyć się ich prawidłowego wypowiadania.

Ćwiczyć będziemy sprawność analizatora słuchowego w zakresie analizy i syntezy sylabowej, wyrazów 2- i 3-sylabowych, syntezę morfemową, logotomową i logotomowo-fonemową.

Zaletą metody jest dbanie poprzez te wszystkie ćwiczenia o rozwój językowy dzieci.