Z ogromną satysfakcją nasze grono nauczycieli podejmie zadanie niezwykłe,
polegające na poszukiwaniu i rozwijaniu uzdolnień Waszych Dzieci.

Wszystkie ciocie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby dziecko czuło się u nas bezpiecznie. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Kadrę tworzy ambitny i pracowity zespół systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w dodatkowych formach doskonalenia, kursach i warsztatach.

pre-school children in the classroom with the teacher

SYLWETKA NAUCZYCIELA NASZEJ PLACÓWKI


Wrażliwy
odznacza się taktem pedagogicznym, umiejętnościami empatycznymi, chęcią niesienia pomocy,

Otwarty podatny na zmianę, poszukujący bardziej efektywnych sposobów pracy z dziećmi, pełen inicjatyw i pomysłów w nawiązywaniu wzajemnych relacji między nim a dzieckiem, rodzicami czy innymi osobami,

Komunikatywny umie i lubi współpracować w zespole, potrafi dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi,
potrafi wyrazić swoje zdanie, ale także słuchać innych, aktywny w kontaktach z rodzicami,

Kompetentny posiada dużą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stale aktualizowaną,
a także szerokie, ogólne zainteresowania,

 Kreatywny – jest operatywny, dynamiczny, elastyczny, śmiały we wdrażaniu nowych pomysłów,
stale poszukuje i weryfikuje swoje pomysły,

Odpowiedzialny jest rzetelny i systematyczny, zaangażowany w prace na rzecz placówki,
podejmuje dodatkowe działania i dokonuje oceny ich realizacji.

==============================================================================================================

gosia lMałgorzata Lazarska – dyrektor pedagogiczny
Dyrektor Przedszkola, czynny nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach, animator kultury.
Nadzoruję proces dydaktyczny w Przedszkolu, koordynuję pracę nauczycieli.
Doświadczony pedagog i nauczyciel. Prywatnie mama 1 chłopca. Osoba uśmiechnięta i
optymistycznie nastawiona do życia, kochająca najmłodszych. Bardzo kreatywna i oddana całym
sercem pracy.
Co ją charakteryzuje:
– wykształcenie wyższe pedagogiczne,
– wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i
szkolnym,
– indywidualne podejście do każdego dziecka, do jego możliwości i
zdolności,
– w pracy dydaktyczno – wychowawczej zawsze szuka pozytywnych aspektów
zachowań czy aktywności dzieci,
– koncentruje się na mocnych stronach dziecka.
„Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego proces nauczania i formy pracy
dostosowuję do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
Stosuję różne metody pracy z dziećmi, ponieważ każda z nich może dostarczyć wiele nowych
doświadczeń i przeżyć”.

==============================================================================================================

Ciocia Marta nauczyciel i wychowawca zerówkimarta

Ukończyłam nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym w Kolegium Nauczycielskim uzyskując dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskałam absolutorium z pedagogiki ogólnej i wczesnoszkolnej.

Studia pedagogiczne był to czas zdobywania doświadczenia w trakcie praktyk studenckich oraz podczas pracy jako opiekun 2 dzieci.

Przez trzy lata pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu dwujęzycznym i dwa lata w przedszkolu integracyjnym. Od czerwca 2016 jestem nauczycielem kontraktowym.

Brałam udział w wielu warsztatach i szkoleniach, między innymi: kurs pierwszej pomocy, kurs „Wychowawcy kolonijnego”, szkolenie z „Tańców na przedszkolne uroczystości”, uczestnictwo w seminarium- „Pedagogika daltońska w przedszkolu”, warsztaty z “treningu koncentracji uwagi dziecka w wieku przedszkolnym”, „Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Zawsze jest jakieś wyjście”, kursy „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”

Jestem osobą komunikatywną, cierpliwą i kreatywną. Bardzo łatwo nawiązuję kontakty z dziećmi.

W wolnych chwilach, czytam literaturę obyczajową, fantastykę oraz książki z zakresu psychologii i pedagogiki.

==============================================================================================================

ciocia emilka- NAUCZYCIEL wychowawca W GRUPIE „BIEDRONKI”.

emilka zdjAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku pedagogicznym o specjalności Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym . Obecnie studentka ostatniego roku studiów mgr- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku-  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Nauczyciel przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej klas 1-3 w szkole podstawowej oraz pedagog szkolny.

Posiadam dwuletnie doświadczenie pracy z dziećmi w przedszkolu( nauczyciel- wychowawca ). Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach dydaktyczno–wychowawczych kieruję się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. Jestem osobą sympatyczną, cierpliwą, ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka.

W wolnym czasie lubię czytać, słuchać muzyki i spędzać czas na świeżym powietrzu.

 

 

===========================================================================================================

ola.jCIOCIA OLA- NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA W GRUPIE „MOTYLKI”.

Ukończyłam studia dzienne licencjackie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kierunku pedagogicznym – specjalność Pedagogika szkolna i opiekuńcza. Następnie rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku pedagogicznym – specjalność  Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe i uzyskałam absolutorium.

Odbyłam wiele godzin praktyk w szkolnych i pozaszkolnych placówkach oświatowych, więc opieka nad dziećmi nie jest mi obca. W okresie studiów brałam udział w weekendowych imprezach okolicznościowych dla dzieci jako animatorka.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego przez ponad rok pracowałam w Przedszkolu Niepublicznym z grupą żłobkową, a następnie grupą 5-latków i 6-latków (zerówka). W tym czasie prowadziłam w przedszkolu zajęcia plastyczne i techniczne we wszystkich grupach wiekowych.

Bardzo lubię dzieci i pracę z nimi, potrafię nawiązać dobre relację z podopiecznymi i wzbudzić ich zainteresowanie oraz zaufanie. Cechuje mnie wyrozumiałość, empatia oraz odpowiedzialność, która bardzo ważna jest w pracy z maluchami. Uważam, że wbrew pozorom od małych dzieci można się bardzo wiele nauczyć i wspólnie z nimi doskonalić się i rozwijać. Dążę do tego, aby każde dziecko przychodziło do przedszkola z uśmiechem na twarzyJ

W czasie wolnym od pracy lubię aktywnie spędzać czas (rower, rolki, kajak, basen) oraz czytać książki o tematyce sensacyjnej.

==============================================================================================================

zdjęcie do opisuCIOCIA ANETA – WYCHOWAWCA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ PRZY UL. OSIEDLOWEJ

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie jestem studentką IV roku psychologii klinicznej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Studia pedagogiczne nauczyły mnie bardzo wiele pod względem teoretycznym, ale również zapewniły mi możliwość odbycia wielu godzin praktyk studenckich w Przedszkolu nr 1 w Koluszkach,  Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym (klasy I-III) oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ,,DOM’’ w Skierniewicach. Posiadam certyfikat  z Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,, W poszukiwaniu modelu kreatywnej edukacji dziecka jako źródła edukacyjnego sukcesu – wyzwania, strategie, dylematy’’ oraz ,,Nowoczesne tendencje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’’.  Pomimo młodego wieku jestem osobą odpowiedzialną i cierpliwą. Uważam, że najważniejsze co dorośli powinni przekazywać dzieciom to szacunek dla każdego człowieka, tolerancje, dobro, prawdę i wiarę w swoje możliwości i marzenia. Nauczyciel to człowiek, który powinien uczyć zasad, ale dodać dziecku skrzydeł, dzięki którym świat dorosły stanie się dla niego otworem i miejscem do bycia szczęśliwym  i spełnionym człowiekiem.  Jestem osobą otwartą i pozytywnie nastawioną do życia . Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną i przyjaciółmi. W wolnym czasie podróżuję, słucham muzyki, uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych, czytam czasopisma i książki o tematyce psychologii pozytywnej, zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach.

==============================================================================================================  

CIOCIA ANIA – NAUCZYCIEL ANGLOJĘZYCZNYAnna Manuel

I graduated at the University of Management (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) in Warsaw at the faculty of English Philology where, in 2010, I received a bachelor’s degree specialized in translation.

Then I started studying Pedagogy with a specializatation of early school education, at Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J Korczaka in Warsaw where, in 2015, I gained a master’s degree.     

During the time of studies, I had many hours of practice in elementary scho and I was conducting private English lessons with children.

I enjoy working with young lerners, I can focus their attention and interest by using lingual-artistic methods with elements of music and movement. The main assumption of the method is total resignation of using polish language.

Privately, I am raising my children in bilingual environment so I totaly belive that the best time to teach a child a secound language is the same time he or she is learning the first one.

In my free time, I used to spending time actively with my family; going to the swimming pool, riding a bicicle and going to the cinema.

============================================================================================================== 

HPIM3663 (2)Ciocia Jola – opiekun w grupie żłobkowej

Jest dyplomowaną opiekunką dziecięcą. Ukończyła Liceum Medyczne, wydział opiekunek dziecięcych w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej 75. Ciągle doskonali swój warsztat zawodowy. Bierze udział w licznych szkoleniach, między innymi:

– ukończyła kurs „Metody ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne szansą odnalezienia drogi do dziecka z trudnościami rozwojowymi” oraz

– „Wspomaganie prawidłowego rozwoju małego dziecka oraz profilaktyka dysharmonii rozwojowych w oparciu o teorię    Integracji Sensorycznej” i wiele wiele innych.

   Uwielbia swoją pracę, jest to jej pasja, pracuje z dziećmi ponad 30 lat. Wychodzi na przeciw oczekiwaniom dzieci, ma dobre relacji z nimi i podąża za dzieckiem, a jego uśmiech na twarzy utwierdza ją, że to co robi, robi dobrze. Bezpieczeństwo i dobro dziecka jest dla niej priorytetem.