Z ogromną satysfakcją nasze grono nauczycieli podejmie zadanie niezwykłe,
polegające na poszukiwaniu i rozwijaniu uzdolnień Waszych Dzieci.

Wszystkie ciocie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby dziecko czuło się u nas bezpiecznie. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Kadrę tworzy ambitny i pracowity zespół systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w dodatkowych formach doskonalenia, kursach i warsztatach.

pre-school children in the classroom with the teacher

SYLWETKA NAUCZYCIELA NASZEJ PLACÓWKI


Wrażliwy
odznacza się taktem pedagogicznym, umiejętnościami empatycznymi, chęcią niesienia pomocy,

Otwarty podatny na zmianę, poszukujący bardziej efektywnych sposobów pracy z dziećmi, pełen inicjatyw i pomysłów w nawiązywaniu wzajemnych relacji między nim a dzieckiem, rodzicami czy innymi osobami,

Komunikatywny umie i lubi współpracować w zespole, potrafi dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi,
potrafi wyrazić swoje zdanie, ale także słuchać innych, aktywny w kontaktach z rodzicami,

Kompetentny posiada dużą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stale aktualizowaną,
a także szerokie, ogólne zainteresowania,

 Kreatywny – jest operatywny, dynamiczny, elastyczny, śmiały we wdrażaniu nowych pomysłów,
stale poszukuje i weryfikuje swoje pomysły,

Odpowiedzialny jest rzetelny i systematyczny, zaangażowany w prace na rzecz placówki,
podejmuje dodatkowe działania i dokonuje oceny ich realizacji.