W NASZYM PRZEDSZKOLU CODZIENNIE REALIZUJEMY PROGRAMY NAUCZANIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Nadzór prowadzi Kuratorium Oświaty z siedzibą w Warszawie.

 

przedszkole-dzieci-przedszkolaki-ARTICLE_MAIN-32112K i d s   S t o r y
Jest idealnym miejscem dla każdego dziecka, które kocha ruch i zabawę wśród swoich rówieśników. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, pomagamy w rozwijaniu pasji i zainteresowań, uczymy  samodzielności oraz dokładamy wszelkich starań, by czuło się tu potrzebne i bezpieczne.

Przedszkole i żłobek

Ul Kolejowa 222 (Osiedle Waligóry) Dziekanów Bajkowy

Żłobek

Oferujemy Państwu profesjonalną opiekę nad Dziećmi w wieku od 12 miesiąca.

W naszym Żłobku rozwijamy u Dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Poprzez zabawę uczymy życzliwości, dzielenia się i funkcjonowania w grupie.

Przy współpracy z rodzicami kierunkujemy rozwój Dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem oraz uzdolnieniami. Pokazujemy Dzieciom świat jako miejsce do realizacji własnych pragnień, marzeń i możliwości. Uczymy posługiwania się narzędziem jakim jest własna aktywność, wyobraźnia i umiejętność przyswajania wiedzy oraz ciekawość świata.
Uczymy je asertywności, szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych. Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy Dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Gwarantujemy warunki do indywidualnego rozwoju Dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Tu Dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Pomagamy Rodzicom i Dziecku przy rozstaniu. Pomagamy również rozwiązywać inne problemy, gwarantując rodzicom wymianę własnych doświadczeń podczas codziennych spotkań. Male grupy dziecięce, wysoko wykwalifikowana kadra gwarantują wszechstronne nauczanie przez zabawę.

Przedszkole

 to miejsce, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca indywidualnemu podejściu do rozwoju, nauki  i wychowania najmłodszych.

Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując nowoczesne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, w którym Twoje dziecko znajdzie najlepszą opiekę oraz doskonałe warunki do doskonalenia swoich umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań.

 

Chcemy, aby to tu Twoje dziecko przychodziło z radością, zaciekawieniem i oczekiwaniem na ‘coś specjalnego’ każdego dnia. Chcemy, abyście Wy,   Rodzice, mieli poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Wspólnie z Wami pragniemy odkrywać ogromny potencjał najmłodszych, bawiąc uczyć, a ucząc, towarzyszyć im w stawianiu pierwszych odważnych kroków w świat.

Nadrzędnym celem Domowego Przedszkola jest dobro dziecka. Naszym priorytetem jest zapewnienie każdemu dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, wspierając go w odkrywaniu i pobudzaniu swoich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Ul Osiedlowa 20 Łomianki

Dzienna opieka dla dzieci do 2,5 roku życia 

miejsce bezpieczne i wyjątkowe, gdzie każde dziecko będzie się czuło potrzebne, rozumiane i kochane. Nad wychowankami czuwają doświadczone i wykwalifikowane opiekunki. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, uczymy poprzez zabawę

Przedszkole 

to miejsce, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca indywidualnemu podejściu do rozwoju, nauki  i wychowania najmłodszych.

 

Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując nowoczesne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, w którym Twoje dziecko znajdzie najlepszą opiekę oraz doskonałe warunki do doskonalenia swoich umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań.

 

Chcemy, aby to tu Twoje dziecko przychodziło z radością, zaciekawieniem i oczekiwaniem na ‘coś specjalnego’ każdego dnia. Chcemy, abyście Wy,   Rodzice, mieli poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Wspólnie z Wami pragniemy odkrywać ogromny potencjał najmłodszych, bawiąc uczyć, a ucząc, towarzyszyć im w stawianiu pierwszych odważnych kroków w świat.

 

Nadrzędnym celem Domowego Przedszkola jest dobro dziecka. Naszym priorytetem jest zapewnienie każdemu dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, wspierając go w odkrywaniu i pobudzaniu swoich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.