godziny

SOWY

6.30-8.00

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności organizacyjne,

przygotowanie do zajęć.

8.00-.9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno samoobsługowe.

9.00-9.30

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia poranne

9.30-10.00

Korektywa/ rytmika

10.00-10.30

Zajęcia dydaktyczne

10.30-11.00

ceramika / j. angielski

11.00-11.30

Zabawy ruchowe , zabawy ze spiewem, zabawy na świeżym powietrzu

11.30-12.00

12.00-12.30

Obiad. Czynności higieniczno samoobsługowe.

12.30-.13.00

Poobiedni odpoczynek przy muzyce klasycznej, bajkoterapia, czytanie.

13.00-13.30

Praca indywidualna z dzieckiem, dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności organizacyjne. Leżakowanie

 

Zajęcia dodatkowe.

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

I Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

15.30-16.00

 

Zajęcia relaksacyjne i zabawy swobodne.

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

II Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

17.30-18.30

Zabawy swobodne