godziny

KOTKI

6.30-8.00

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności organizacyjne,

przygotowanie do zajęć.

8.00-9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno samoobsługowe.

9.00-9.50

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia poranne

9.50-10.00

Gimnastyka

10.00-10.30

Zajęcia dydaktyczne

10.30-11.00

ceramika / j. angielski/ rytmika/ korektywa

11.00-12.00

Zabawy ruchowe , zabawy ze spiewem, zabawy na świeżym powietrzu

12.00-12.30

Obiad. Czynności higieniczno samoobsługowe.

12.30-.13.00

Poobiedni odpoczynek przy muzyce klasycznej, bajkoterapia, czytanie.

13.00-15.00

Praca indywidualna z dzieckiem, dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności organizacyjne. Leżakowanie

Zajęcia dodatkowe.

15.00-15.30

I Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

15.30-17.30

Zajęcia relaksacyjne i zabawy swobodne.

17.30-17.45

II Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

17.45-18.30

Zabawy swobodne