godziny

SÓWKI

6.30-8.00

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności organizacyjne,

przygotowanie do zajęć.

8.00-.9.00

Śniadanie. Czynności higieniczno samoobsługowe.

9.00-10.00

Korektywa / Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, ćwiczenia poranne

10.00-10.45

Zajęcia dydaktyczne

10.30-11.00

ceramika /rytmika/ j. angielski

Zabawy ruchowe , zabawy ze spiewem, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy na świeżym powietrzu

12.30-.13.00

Obiad. Czynności higieniczno samoobsługowe.

13.00-13.30

Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym,  praca wychowawcza

13.30-15.30

Zajęcia dodatkowe.

15.30-16.00

I Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

16.00-17.30

Zajęcia relaksacyjne i zabawy swobodne.

17.30-17.45

II Podwieczorek. Czynności higieniczno samoobsługowe.

17.45-18.30

Zabawy swobodne