Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

 • Zajęcia z glottodydaktyki prowadzone metodą prof. B. Rocławskiego 
 • Angielski  3x w tygodniu
 • Logorytmikę – 1x w tygodniu 
 • Logopedię – 1x w tygodniu 
 • Bajko terapię „Bajka jest dobra na wszystko” 
 • Warsztaty terapeutyczne z muzyką  muzykoterapia  2x w tygodniu
 • Zajęcia plastyczne  
 • Zajęcia techniczne
 • Zajęcia logopedyczne grupowe „Języczek wędrowniczek”
 • Gimnastykę ogólnorozwojową  codziennie
 • Rytmikę z elementami arte-terapii 2x w tygodniu 
 • Codziennie zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Warsztaty „Mały ogrodnik” (sezonowo)
 • Codziennie „klasa i styl” czyli savoir-vivre na co dzień
 • Spotkania ze sztuką: przedstawienia teatrzykowe, koncerty muzyczne, (1x w miesiącu)
 • Spotkania z ludźmi  znanymi i reprezentującymi różne zawody (m.in.: leśnik, strażak)
 • Warsztaty okolicznościowe prowadzone z osobami spoza przedszkola
 • Indywidualną opiekę logopedyczna
 • Warsztaty kulinarne  kuchnia widziana oczami dziecka

Projekty:

Podróże małe i duże to ja Europejczyk

Szalone liczby” – zabawy i gry matematyczne  

Logiczne myślenie  – zabawy ruchowe, gry plenerowe, gry planszowe,(Grupa starsza)

Rodzice w Świecie literatury  – czytanie książek z dziećmi w grupie

 

Poza zajęciami podstawowymi dzieci wraz z Rodzicami biorą udział w spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola tj.  balach, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, piknikach. W przedszkolu organizowane są wycieczki w różne ciekawe miejsca na terenie Łomianek i okolicy, oraz wycieczki autokarowe.

 

W ramach opieki w naszym przedszkolu, zapewniamy również każdemu dziecku bezpłatne, przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię logopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Placówki.