Języki obce

NAUKA

Języki obce

Uczenie języka angielskiego w Przedszkolu Kids Story odbywa się dwutorowo:

  1. Codzienne zajęcia językowe opierające się na założeniach podejścia interkulturowego
  2. Cotygodniowe zajęcia z Nauczycielem Anglojęzycznym

Podejście interkulturowe:

Program został przygotowany dla Przedszkola Kids Story przez Martę Kaliską, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Podejście interkulturowe polega na ścisłym powiązaniu nauki języka z elementami kultury typowymi dla danego obszaru językowego i kraju rodzimego. Dzięki temu, dzieci nie tylko poznają język obcy, ale również dowiadują się o ogólnorozumianej kulturze oraz o różnicach i podobieństwach kulturowych istniejących między różnymi społecznościami.

Obecnie, konieczność kształcenia od jak najwcześniejszych lat wrażliwości interkulturowej podkreśla się w wielu dokumentach publikowanych przez Radę Europy czy też Parlament Europejski. Należy do nich na przykład Europejski system opisu kształcenia językowego, wydany w Polsce w 2003 r., w którym czytamy: „wiedza, świadomość i rozumienie relacji między światem społeczności pochodzenia a światem społeczności języka docelowego tworzą wrażliwość interkulturową (…). Umiejętności interkulturowe to umiejętność pośredniczenia między kulturą własną a kulturą obcą” (ESOKJ 2003: 96).

Zajęcia z Nauczycielem Anglojęzycznym

Bycie zdeterminowanym do posługiwania się wyłącznie językiem angielskim podczas spotkań z Nauczycielem Anglojęzycznym przypomina metodę językowej immersji, czyli całkowitego zanurzenia się w języku. Łatwiej wtedy o przełamanie bariery językowej, zapamiętywanie słówek i praktyczne wykorzystanie językowych umiejętności. Nauczyciel Anglojęzyczny pomaga dzieciom w prowadzeniu swobodnej konwersacji.

Załóż aplikację

już dzisiaj!

Kontakt

Przedszkole i Żłobek Kids Story

Kolejowa 222
05-092 Dziekanów Leśny

Masz dodatkowe pytania?

698 453 722

697 612 975

kontakt(at)kids-story.pl