Kadra

Nasz zespół

Z ogromną satysfakcją nasze grono nauczycieli podejmie zadanie niezwykłe, polegające na poszukiwaniu i rozwijaniu uzdolnień Waszych Dzieci.

Wszystkie ciocie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby dziecko czuło się u nas bezpiecznie. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jak i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Kadrę tworzy ambitny i pracowity zespół systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział
w dodatkowych formach doskonalenia, kursach i warsztatach.

Sylwetka nauczyciela naszej placówki

Wrażliwy

Odznacza się taktem pedagogicznym, umiejętnościami empatycznymi, chęcią niesienia pomocy,

Otwarty

Podatny na zmianę, poszukujący bardziej efektywnych sposobów pracy z dziećmi, pełen inicjatyw i pomysłów w nawiązywaniu wzajemnych relacji między nim a dzieckiem, rodzicami czy innymi osobami,

Komunikatywny

Umie i lubi współpracować w zespole, potrafi dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi, potrafi wyrazić swoje zdanie, ale także słuchać innych, aktywny w kontaktach z rodzicami,

Kompetentny

Posiada dużą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną, stale aktualizowaną, a także szerokie, ogólne zainteresowania,

Kreatywny

jest operatywny, dynamiczny, elastyczny, śmiały we wdrażaniu nowych pomysłów, stale poszukuje i weryfikuje swoje pomysły,

Odpowiedzialny

 jest rzetelny i systematyczny, zaangażowany w prace na rzecz placówki, podejmuje dodatkowe działania i dokonuje oceny ich realizacji,

Załóż aplikację

już dzisiaj!

Kontakt

Przedszkole i Żłobek Kids Story

Kolejowa 222
05-092 Dziekanów Leśny

Masz dodatkowe pytania?

697 612 975

kontakt(at)kids-story.pl