Przedszkole i żłobek

Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że zainteresowaliście się ofertą naszego przedszkola, które zrodziło się z marzeń i pasji, by stworzyć miejsce niepowtarzalne, niezwykłe, tętniące życiem, w którym dzieci czują się szczęśliwe oraz rozwijają się w tempie, którego dorośli nie są w stanie sobie wyobrazić!

Przedszkole jest placówką przyjazną, nowoczesną stawiającą na pierwszym miejscu dziecko, a przede wszystkim jego rozwój

  • Swoim podopiecznym gwarantujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności w przyjaznej atmosferze oraz zapewniamy warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajamy ich potrzeby, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
  • Uczymy działać w zespole, rozbudzamy dziecięcą aktywność , zaspakajamy naturalną ciekawość poznania świata, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
  • Przedszkole wspomaga rodzinę w działaniach wychowawczych i edukacyjnych, współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
  • Przedszkole propaguje postawy prozdrowotne i proekologiczne.
  • Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Uczestniczymy w wielu projektach ogólnopolskich, oraz organizujemy dużo projektów własnych, do udziału w których zachęcamy również rodziców.

  • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dbającą o podnoszenie swoich kompetencji zawodowych, zabiegającą o przyjazną atmosferę sprzyjającą twórczemu rozwojowi dziecka.
  • Posiadamy własną kuchnię Zawsze ciepłe i urozmaicone posiłki.

 

Swoje zajęcia przygotowujemy w oparciu o najnowsze koncepcje i metody pracy. Wykorzystujemy zarówno programy MEN jak również autorskie pomysły

Załóż aplikację

już dzisiaj!

Kontakt

Przedszkole i Żłobek Kids Story

Kolejowa 222
05-092 Dziekanów Leśny

Masz dodatkowe pytania?

697 612 975

kontakt(at)kids-story.pl